Razstava o netopirjih na gradu Podsreda

Podstrešje gradu Podsreda so si za svoje domovanje izbrali mali prhutajoči obiskovalci, ki pripadajo vrsti netopirjev Mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros).

Na grajskem podstrešju smo zato z manjšo razstavo predstavili te nočno aktivne živali, ki so med sesalci edini, ki so sposobni aktivnega leta.

Razstava je obenem tudi zadnja točka Grajske poti Podsreda, ki povezuje trg Podsreda z istoimenskim gradom.

BROŠURA GRAJSKE POTI PODSREDA

Grajska pot Podsreda in s tem tudi razstava o netopirjih sta nastali v okviru projekta Life Naturaviva.