Vodeni ogledi

Trg Podsreda

Trg Podsreda z upravo Kozjanskega parka, rastlinsko čistilno napravo, razstavo o Naturi 2000, Slovensko-bavarsko hišo z razstavo kristalov, prangerjem (sramotilnim stebrom).

Grad Podsreda

Med bukovimi gozdovi Orlice stoji najbolj »grajski izmed gradov na Slovenskem«, srednjeveški grad Podsreda, ki živi bogato in polno življenje s stalnimi in priložnostnimi razstavami, glasbenimi dogodki in kot poročni prostor.

Grad si lahko ogledate samostojno ali pod strokovnim vodstvom. Za šolske skupine izvajamo prilagojeno vodstvo (možnost izbora tematik, delovnih listov, možnost izvedbe kulturnega ali tehniškega dne).

Več informacij: https://castlepodsreda.com/ 

Grajska pot Podsreda

Iz trga Podsreda, kjer je uprava Kozjanskega parka, se lahko po severnem gozdnatem pobočju Orlice, povzpnemo do gradu Podsreda po gozdni poti. Za hojo bomo potrebovali povprečno 45 min. ob poti bomo spoznavali bogato gozdno favno in floro od jelenovega jezika do širokolistne lobodike.

Sadovnjak Kozjanskega parka

Kolekcijski sadovnjak je od uprave Kozjanskega parka oddaljen 2,5 km. Dostop je možen z osebnim vozilom, avtobusom ali peš (približno 1 uro hoje). Tu si lahko ogledamo različne sorte sadnih dreves (vsako drevo je označeno, tudi v Braillovi pisavi), bivališča za koristne organizme, krmilnice in gnezdilnice za ptiče ter se dodatno poučimo s pomočjo informacijskih tabel.

V sadovnjaku Kozjanskega parka je posajenih več kot 100 sort avtohtonih in tradicionalnih sort jablan ter več kot 60 avtohtonih in tradicionalnih sort hrušk.

Suhi travniki Vetrnika

Suhi travniki Vetrnika so med biotsko najpestrejšimi habitati v Evropi. Po suhih traviščih nas popelje Naravoslovna učna pot Travnik. Najprimernejši čas za obisk je od maja do avgusta, ko so travniki najbolj pisani in je na njih največ živali (metuljev, kobilic, hroščev,…)

Trebče – Kolarjeva domačija z ribnikom in Javerškova domačija

V ribnik na Trebčah se vsako leto v zgodnjih spomladanskih dnevih vračajo dvoživke – žabe in tu odlagajo svoje mreste. Kozjanski park tu že vrsto let postavlja varovalne ograje ob bližnji regionalni cesti. Ljubitelji narave ste vabljeni, da pomagate pri ročnem prenosu dvoživk preko ceste. Kolarjeva domačija ob ribniku, bližnji Senik na drugem bregu reke Bistrice ter Javerškova domačija z Nežino hišo in apnenico so močno povezani z življenjem in delom Josipa Broza Tita in poleg tega prikazujejo nekdanjo povezanost in odvisnost človeka od narave. Naravne danosti tukaj nudijo lepo možnost za poučevanje mladine o naravi v naravi in spoznavanje kulturnega izročila.