Strokovni svet JZ Kozjanski park

Svet JZ Kozjanski park je na drugi redni seji dne, 20. 1. 2023 potrdil imenovanje strokovnega sveta JZ Kozjanski park, ki ga sestavljajo:

  • Mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor Zavoda RS za varstvo narave
  • Mitja Zupančič, univ. dipl. inž. zoot, svetovalec specialist II. za področje ekološkega kmetovanja, Kmetijski zavod Celje
  • Andreja Mihelčič Koželj, u.d.i.k.a., Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje
  • ddr. Ana Vovk Korže, redni prof., Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
  • Lucija Zorenč, naravovarstvena svetnica, JZ Kozjanski park