Strokovni svet JZ Kozjanski park

Svet JZ Kozjanski park je na drugi redni seji dne, 27.9.2018 potrdil imenovanje strokovnega sveta JZ Kozjanski park, ki ga sestavljajo:

  • Mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor Zavoda RS za varstvo narave
  • ddr. Ana Vovk Korže, redni prof., Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
  • dr. Helena Rožman, prof. zg. in univ. dipl. etnol., muzejska svetovalka; Kulturni dom Krško
  • Mitja Zupančič, univ. dipl. inž. zoot, svetovalec specialist II. za področje ekološkega kmetovanja, Kmetijski zavod Celje
  • Adrijan Černelč, višji naravovarstveni svetovalec, JZ Kozjanski park