Svet JZ Kozjanski park

Svet JZ Kozjanski park sestavlja 15 članov, od tega 5 predstavnikov Ministrstev Republike Slovenije, 5 predstavnikov občin, ki ležijo znotraj zavarovanega območja in 5 predstavnikov zaposlenih v JZ Kozjanski park.

V mandatnem obdobju 2018-2021 Svet JZ Kozjanski park sestavljajo naslednji člani:

 • mag. Nives Nered, Ministrstvo za okolje in prostor – predsednica Sveta JZ Kozjanski park
 • mag. Bogdan Pungartnik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Andreja Mihelčič Koželj, Ministrstvo za kulturo
 • Danica Cerar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  
 • Gabrijela Jerič Jevšenak, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Roman Gradišek, Občina Kozje  
 • mag. Darija Štraus Trunk, Občina Podčetrtek  
 • Ivanka Kraljić, Občina Krško  
 • Andrej Avšič, Občina Brežice  
 • Dušan Berkovič, Občina Bistrica ob Sotli  
 • Tina Krivec, JZ Kozjanski park
 • Barbara Ploštajner, JZ Kozjanski park – namestnica predsednice sveta
 • Natalija Penič, JZ Kozjanski park
 • Anton Preskar, JZ Kozjanski park
 • Boštjan Kunej, JZ Kozjanski park