Svet JZ Kozjanski park

Svet JZ Kozjanski park sestavlja 15 članov, od tega 5 predstavnikov Ministrstev Republike Slovenije, 5 predstavnikov občin, ki ležijo znotraj zavarovanega območja in 5 predstavnikov zaposlenih v JZ Kozjanski park.

V mandatnem obdobju 2022-2026 Svet JZ Kozjanski park sestavljajo naslednji člani:

 • Tomislav Laktić, Ministrstvo za naravne vire in prostor – predsednik Sveta JZ Kozjanski park
 • Polonca Drofenik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Jožefa Užmah, Ministrstvo za kulturo
 • Danica Cerar, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
 • Gabrijela Jerič Jevšenak, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
 • Anja Kostajnšek, Občina Kozje  
 • mag. Darija Štraus Trunk, Občina Podčetrtek  
 • Helena Rožman, Občina Krško  
 • Dušan Blatnik, Občina Brežice  
 • Dušan Berkovič, Občina Bistrica ob Sotli  
 • Barbara Ploštajner, JZ Kozjanski park – namestnica predsednice sveta
 • Adrijan Černelč, JZ Kozjanski park
 • Natalija Penič, JZ Kozjanski park
 • Anton Preskar, JZ Kozjanski park
 • Boštjan Kunej, JZ Kozjanski park
POSLOVNIK SVETA JZ KOZJANSKI PARK
SEJE SVETA – vabila in zapisniki:
LETO 2023
LETO 2022
LETO 2021
LETO 2020
LETO 2019
LETO 2018
LETO 2017
LETO 2016
LETO 2015
LETO 2014
LETO 2013
LETO 2012
LETO 2011