E-publikacija dobitnikov naziva Carjevič

V sklopu številnih dejavnost, ki jih izvajamo v travniških sadovnjakih na območju Kozjanskega parka, je tudi podelitev naziva Carjevič – najskrbnejšemu lastniku travniškega sadovnjaka za tekoče leto.

Prvič smo naziv Carjevič podelili leta 2009 v sklopu projekta IPA – Čezmejno sodelovanje Slovenija-Hrvaška 2007–2013, z naslovom »Od vijeglavke do soka«.

Podelitev naziva Carjevič je priznanje, ki ga podeljujemo za skrbno delo, trud in tudi spodbudo za nadaljnje vzdrževanje sadovnjaka.

Carjeviče ustoličimo na kamnitem sadjarskem tronu, ki stoji pri upravi Kozjanskega parka, katerega avtor je domači umetnik Franci Černelč.

E-publikacija dobitnikov naziva Carjevič E-katalog-CARJEVIC_2022