E-publikacija dobitnikov blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park

V E- publikaciji so predstavljeni prejemniki kolektivne blagovne znamke Sožitje – Kozjanski park, ki jo podeljujemo že od leta 2009.

Kolektivna blagovna znamka Sožitje-Kozjanski park je namenjena označitvi porekla, izvora, pridelave in izdelave dobrin, proizvodov (tudi umetniškega značaja), blaga in storitev, oznaki geografskega porekla oziroma izvora dobrin, prehranskih izdelkov, izdelkov domače in umetne obrti, gostinsko-turističnih, kulturno-informativnih in drugih javnih ter zasebnih storitev, organiziranih prireditev, dogodkov in izdelanih informacij različnih medijskih namenov na zavarovanem območju naravne in kulturne krajine, proizvajalcev in ponudnikov znotraj območja Kozjanskega parka, ki so v skladu s poslanstvom tega zavarovanega območja. 

E-publikacija dobitnikov blagovne znamke Sožitje – Kozjanski park E-publikacija-SOžITJE_2021