ZLOŽENKE – BROŠURE

Zloženka KOZJANSKI PARK – o Kozjanskem regijskem parku, ki je eno najstarejših in največjih zavarovanih območij v Sloveniji.

Zloženka PRAZNIK KOZJANSKEGA JABOLKA – o osrednji ekološki in etnološki prireditvi v Kozjanskem regijskem parku.

Zloženka GRAD PODSREDA – o “najbolj grajskem med gradovi na Slovenskem”

Zloženka KOZJANSKE JABKE – o tradicionalnih kozjanskih sortah jabolk, ki so razvrščene po času dozorevanja.

Zloženka GRAJSKA POT PODSREDA, ki je nastala v okviru projekta »Biodiverziteta – umetnost življenja« z akronimom LIFE Naturaviva (LIFE 16 GIE/SI/000711).