Vodnik “Po bizeljskih pešpoteh”

Bizeljsko je pokrajina na jugovzhodu Slovenije in na jugu Kozjanskega parka. Domačini pravijo, da ima to območje največ sončnih dni na leto v Sloveniji, zato ni naključje, da je vino tu doma že stoletja. Prvi naj bi ga zasadili že stari Rimljani, saj so imeli skozi Bizeljsko pot proti Ptuju. Nevšečnosti, ki jih je povzročila trsna uš konec 19. stoletja, so Bizeljanci uspešno premagali in ohranili vinogradništvo kot primarno dejavnost. Temu je botroval dober razlog. In ta razlog so idealni pogoji, ki dajejo zelo dobra vina. Tako zlahka ugotovimo, da so vinska trta in dejavnosti ob njej identitetno zaznamovale Bizeljsko.

Nad krajem in vinom ni ostal ravnodušen niti župnik Slomšek, saj je v času svojega službovanja na Bizeljskem napisal eno najbolj znanih pesmi, posvečenih trti in vinu – »En hribček bom kupil« in še več drugih.

Vodnik po bizeljskih pešpoteh, ki je pred vami, predstavlja pokrajino Bizeljsko v vsej svoji žlahtnosti, duhovitosti in naravnosti. Z imenom Bizeljsko poimenujemo pokrajino kot tudi naselje, v katerem ima sedež Krajevna skupnost Bizeljsko. Vodnik je nastal ob pobudi predstavnikov Turističnega društva Bizeljsko in njene dolgoletne predsednice Vesne Kunej, po označitvi in promociji bizeljskih pešpoti. Je rezultat večletnega skupnega dela med člani TD Bizeljsko in predstavniki Javnega zavoda Kozjanski park. Predstavniki TD Bizeljsko so trasirali pešpoti in v Javnem zavodu Kozjanski park smo pomagali pri postavljanju tabel. V času petih let je nastalo in bilo označenih kar pet krakov bizeljskih pešpoti. V TD Bizeljsko so pripravili za vsako pot zloženko, ves čas pa smo imeli v mislih tudi vodnik, kjer bi na enem mestu predstavili kraj, območje, ljudi, značilnosti, posebnosti okoliške dediščine.

V vodniku je kar precejšnje število fotografij domačinke Lee Babič, za kar se ji najlepše zahvaljujemo.

Veliko število terenskih ogledov, obiskov smo opravili skupaj z Vesno Kunej, za kar se tudi njej iskreno zahvaljujemo!

Vsaka pešpot ima na začetku označevalno tablo, na kateri so: opis poti, predstavitev okoliša in Kozjanskega parka z zemljevidom. Opisi so v slovenskem in angleškem jeziku. Ob vsaki poti so postavljene označevalne table, za vsako pot pa smo izdali že omenjeno zloženko. Vsaka zloženka ima poleg teksta v dveh jezikih še zemljevid z legendo znamenitosti in ponudnikov ob poti. Vse poti povezuje centralna zloženka z označenimi pešpotmi in ponudniki Bizeljskega.

Vsako “Bizeljsko pešpot” obeležimo enkrat letno s tradicionalnim pohodom in sicer vsako ob določenem času in s tradicionalnim zaključkom, primerno času.

Vabljeni v ta topel, južni del Kozjanskega parka!

Vodnik “Po bizeljskih pešpoteh” vodnik-bizeljske-poti