Krepitev zmogljivosti za učinkovitejše upravljanje zavarovanega območja Kozjanski park

Projekt Krepitev zmogljivosti za učinkovitejše upravljanje zavarovanega območja Kozjanski park  (GRANT PROGRAM FOR PROTECTED AREAS) je operacija programa “Zavarovana območja za naravo in ljudi”, ki ga izvaja WWF Adria in regijski partnerji. Namen programa je raba naravnih virov v regiji Dinarskega loka kot temelj socio-ekonomskega razvoja.

Projekt traja od 1. maja 2018 do 28. februarja 2019. Lokalni partner projekta je Razvojna agencija Sotla, regijski partner pa Naravni park Lonjsko polje iz Hrvaške.

Projekt predstavlja pomembno podporo pri pripravi Načrta upravljanja JZ KP. Cilji projekta so namreč: okrepitev komunikacije med upravo zavarovanega območja in lokalnim prebivalstvom ter povečanje prepoznavnosti delovanja zavarovanega območja med lokalnim prebivalstvom ter vključitev različnih interesnih skupin v zavarovanem območju v načrtovanje upravljanja.