Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem

Kozjanski park je bil kot partner v konzorciju projektne prijave, ki jo je pripravil LAS Obsotelje in Kozjansko uspešen v projektu sodelovanja LAS z operacijo “PRIBLIŽAJMO UNESCOVA BIOSFERNA OBMOČJA PREBIVALCEM” na 3. javnem razpisu za podukrep 19.3 “Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja operacij sodelovanja lokalnih akcijskih skupin”.

»Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem« je projekt sodelovanja LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Posavje, LAS Dolina Soče, LAS Gorenjska košarica, LAS med Snežnikom in Nanosom ter LAS Krasa in Brkinov. V okviru projekta bomo povezovali biosferna območja Slovenije in skušal kar najbolje uporabiti Unescov znak ”Man and Biosphere” za prepoznavnost našega območja.