Ponudniki sadja iz visokodebelnih travniških sadovnjakov

Sadje iz visokodebelnih travniških sadovnjakov lahko v letu 2018 kupite po predhodnem dogovoru neposredno pri naslednjih ponudnikih iz območja Kozjanskega parka:

PONUDNIKI JABOLK