Ekološka drevesnica Kozjanskega parka

Ekološke sadike jablan in hrušk

V Javnem zavodu Kozjanski park se že več kot desetletje ukvarjamo z drevesničarsko pridelavo. Začeli smo s skromno proizvodnjo sadik za potrebe kolekcijskega sadovnjaka, da ohranimo vse evidentirane sorte jabolk in hrušk na zavarovanem območju. Celotna proizvodnja sadik in razmnoževalnega materiala je vpisana v FITO in SEME register pod kontrolo Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Z razmnoževanjem tradicionalnih in avtohtonih sort jabolk in hrušk smo omejili gensko erozijo pri sadnih vrstah ne samo na območju parka, ampak tudi širše, zato smo številne sorte vključili v Slovensko sortno listo sadnih rastlin.

Vseskozi smo razvijali naravi prijazno pridelavo razmnoževalnega matičnega materiala in sadik ter se v letu 2010 odločili za certificirano ekološko pridelavo. Sadike Kozjanskega parka se odlikujejo po ekološki proizvodnji, sortni pestrosti in po tem, da so vzgojene na generativnih podlagah – sejancih.

ZLOŽENKA z opisi tradicionalnih sort jabolk, ki so razvrščene po času dozorevanja.

SEZNAM SADIK tradicionalnih sort jabolk in hrušk 2022/2023