Hiše in gospodarska poslopja

Vse kmečke stanovanjske hiše odlikuje visoka stopnja medsebojne primerljivosti, posebej še istovrstnih stavbnih tipov. To je njihova prepoznavna značilna lastnost. Enako velja tudi za stavbne tipe vseh vrst kmečkih gospodarskih stavb kot so vinske kleti, kašče, večnamenska gospodarska poslopja, mlini. Izjemen povratni učinek te graditeljske doslednosti je seveda tudi enovitost, ne enakost, arhitekture teh hiš, kot druga prepoznavna značilna lastnost. Veljala je pri gradnji hiš malega kmeta ali dninarja, srednjega kmeta in tudi premožnega posestnika. Temeljno razločevanje med njimi je bilo v velikosti, gradivu in okrasnih poudarkih fasade. Gradnja stanovanjskih hiš se je vseskozi prilagajala načinu življenja in dela. Značilna je racionalna uporaba v prostoru razpoložljivih gradiv in učinkovit prilagojen način umestitve v raznoliko konfiguracijo terena.

Glede na kriterij umestitve hiš v teren ločimo pritlične, nadstropne, ob breg prislonjene in v breg potisnjene hiše. Za ponazoritev strukture tlorisne členitve dodajamo skico TIP D. Glede ostrešja je značilna simetrična dvokapnica in naklon 45-50 stopinj. Vsem skupna značilnost je tudi ploskovno in višinsko razmerje cca 1:2.

Več preberi v knjigi Temelji graditeljske prepoznavnosti, ki je nastala kot rezultat več kot dvajsetletnega raziskovalnega dela arhitekta Andreja Pajerja. Knjiga je na voljo je na upravi Kozjanskega parka.

Levstikov mlin, Podsreda 74

Današnja stanovanjska hiša z mlinom je bila pozidana sredi 19. stoletja vzporedno s strugo reke Bistrice. V levem delu je bilo stanovanje, v desnem mlin, ki obsega le en prostor. V njem sta urejena dva mlinska mehanizma za belo in zmesno moko, pogon v mlinu je na spodnjo vodo. V virih se mlin prvikrat omenja v listini iz leta 1801.

 

Kukovičičev mlin, Podsreda 3

Enonadstropna stanovanjska stavba z mlinom se nahaja v ozki tesni ob reki Bistrici pred Podsredo. Zgrajena je bila sredi 19. stoletja. Nekoč mogočna stavba je danes obnovljena v spodnjem, mlinskem delu. Vhod v stanovanjski del pa krasi izjemen lesen portal.

Kontakt: Maja Kukovičič, 031 288 170