Parki dinarskega loka

dinaridiKozjanski regijski park je vključen v mrežo Parkov dinarskega loka (Dinaric Arc Parks), katerega glavni cilj je povezovanje narodnih, regijskih in krajinskih parkov na področju Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Slovenije in Srbije. Dinarski lok je s svojo lepoto, geografskim položajem, biotsko pestrostjo in ohranjenostjo narave v svetovnem vrhu. Delovanje zveze Parkov dinarskega loka, v okviru katere je bila ustanovljena blagovna znamka Parki Dinaridov – neodkriti svet, usmerja WWF – World Wildlife Foundation.

Med glavnimi cilji zveze Parkov Dinarskega loka so povezovanje zavarovanih območij, tehnična podpora v strokovnem smislu in boljša ter skupna promocija parkov. Zveza bo nudila pomoč zavarovanim območjem pri pridobivanju sredstev skozi skupne razvojne projekte. Kot regionalna zveza se bo povezala s podobnimi združenji in se pridružila najbolj pomembnim svetovnim in lokalnim prizadevanjem za ohranjanje biotske raznovrstnosti.