Upravna razdelitev

Območje Kozjanskega parka se razprostira na območjih petih občin in sedemnajstih krajevnih skupnosti. Občine Kozjanskega parka:

  • Bistrica ob Sotli (delež v Parku: 100 %)
  • Brežice (delež v Parku: 21 %)
  • Kozje (delež v Parku: 89 %)
  • Krško (delež v Parku: 2 %)
  • Podčetrtek (delež v Parku: 51 %)

Na regionalni ravni pripada večji del Savinjski (69 %), manjši del pa Posavski (31 %) statistični regiji.