Kontakti

mag. Valerija Slemenšek
direktorica
t: 03/800-71-06
e: valerija.slemensek@kp.gov.si

Služba za ohranjanje narave in naravovarstveni nadzor

Mojca Kunst, univ. dipl. inž. geol.
vodja službe
t: 03/800-71-02
e: mojca.kunst@kp.gov.si

Barbara Ploštajner, univ. dipl. geog. in prof. zgod.
t: 03/800-71-16
e: barbara.plostajner@kp.gov.si

Dušan Klenovšek, prof. biol. in kem.
t: 03/800-71-17
e: dusan.klenovsek@kp.gov.si

Vesna Zakonjšek, u. d. i. k. a.
t: 03/800-71-14
e: vesna.zakonjsek@kp.gov.si

Adrijan Černelč, mag. kmetijstva
t: 03/800-71-15
e: adrijan.cernelc@kp.gov.si

Anja Bolčina, mag. ekol. in biodiverzitete 
sodelavka na projektu Life Amphicon 
t: 03/800-71-12
e: anja.bolcina@kp.gov.si

Tina Osovnikar, mag. biol. in ekol. z naravovar. 
sodelavka na projektu Life Amphicon 
t: 03/800-71-03
e: tina.osovnikar@kp.gov.si

Ema Jevšnik, mag. biol. in ekol. z naravovar.
t: 03/800-71-02
e: ema.jevsnik@kp.gov.si

Toni Preskar, inž. les.
t: 03/800-71-26
e: toni.preskar@kp.gov.si

Peter Kunst, inž. u.p.k.
naravovarstveni nadzornik
e: peter.kunst@kp.gov.si

Jože Kozole,
tehnični delavec

Služba za regionalni razvoj in izobraževanje

Lucija Zorenč, prof. zgod., dipl. etn.
vodja službe
t: 03/800-71-22
e: lucija.zorenc@kp.gov.si

Nataša Ferlinc Krašovic, univ. dipl. zgod.
t: 03/800-71-40
e: natasa.ferlinc@kp.gov.si

Nina-Klavdija Gabron, dipl. org. tur.
t: 03/800-71-05
e: nina.gabron@kp.gov.si

Borut Domitrovič, inž. naravovar.
e: borut.domitrovic@kp.gov.si

Boštjan Kunej
t: 03/800-71-04
e: bostjan.kunej@kp.gov.si

Služba za splošne zadeve

Tatjana Kotnik, prof. zgod. in geog.
vodja službe
t: 03/800-71-10
e: tatjana.kotnik@kp.gov.si

Natalija Penič 
tajništvo
t: 03/800-71-00
e: kozjanski-park@kp.gov.si

Tina Krivec, dipl. org. menedž.
računovodstvo
t: 03/800-71-11
e: tina.krivec@kp.gov.si

Tanja Perc
knjigovodstvo
t: 03/800-71-13
e: tanja.perc@kp.gov.si

Olga Zakovšek
čistilka

Oseba pooblaščena za varstvo osebnih podatkov

Lucija Zorenč, prof. zgod., dipl. etn.
t: 03/800-71-22
e: lucija.zorenc@kp.gov.si

Kolektiv Kozjanskega parka
december 2022