Središče za obiskovalce Kozjanskega parka in Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje

V sklopu projekta “Centri interpretacije zavarovanih območij” je v letošnjem letu zgornje gospodarsko poslopje na gradu Podsreda dobilo dolgo pričakovano novo vsebino, to je SREDIŠČE ZA OBISKOVALCE KOZJANSKEGA PARKA in Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje.

Občina Kozje, ki je glavni investitor, je v sodelovanju s Kozjanskim parkom uredila:

1. GRAJSKO PISARNO Z RECEPCIJO ZA SOBE IN APARTMAJE NA GRADU PODSREDA

V njej bomo lahko sprejemali in informirali številne obiskovalce gradu kot tudi goste, ki bodo na gradu prenočili.

2. GRAJSKO TRGOVINO LOKALNIH PRODUKTOV

V trgovini so na voljo izdelki 34 ponudnikov iz lokalnega okolja.

3. INTERAKTIVNO PREDSTAVITEV NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE KOZJANSKEGA PARKA TER BIOSFERNEGA OBMOČJA KOZJANSKO IN OBSOTELJE

Na razstavi so izpostavljene sledeče vsebine: visokodebelni travniški sadovnjaki, Praznik kozjanskega jabolka, gnezdišče čebelarja na Bizeljskem, suhi travniki, naravna znamenitost Gruska jama in dolina srednjeveških trgov.

Projekt je za Občino Kozje in Kozjanski park izjemnega pomena saj smo poleg pridobitve nove investicije, poglobili dolgoletna projektna sodelovanja s partnerskimi institucijami ter vzpostavili dodatni pogoj za ozaveščanje o pomenu in poslanstvu biosfernih območij, saj predstavljajo vzorčne primere za uresničevanje trajnostnega razvoja na lokalni, nacionalni in globalni ravni.

Celotna vrednost projekta na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko je 141.810,73 evrov, od tega 99.998,51 evrov nepovratnih CLLD sredstev.

VEČ O PROJEKTU CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ