Blagovna znamka “Sožitje – Kozjanski park”

Kolektivna blagovna znamka Sožitje-Kozjanski park je namenjena označitvi porekla, izvora, pridelave in izdelave dobrin, proizvodov (tudi umetniškega značaja), blaga in storitev, oznaki geografskega porekla oziroma izvora dobrin, prehranskih izdelkov, izdelkov domače in umetne obrti, gostinsko-turističnih, kulturno-informativnih in drugih javnih ter zasebnih storitev, organiziranih prireditev, dogodkov in izdelanih informacij različnih medijskih namenov na zavarovanem območju naravne in kulturne krajine, proizvajalcev in ponudnikov znotraj območja Kozjanskega parka, ki so v skladu s poslanstvom tega zavarovanega območja. 

IMETNIKI BLAGOVNE ZNAMKE SOŽITJE – KOZJANSKI PARK
Pravilnik (PDF) Javni poziv 2023 Obrazec in izjava E-publikacija dobitnikov blagovne znamke Sožitje – Kozjanski park