Virtualni MAB dan

Vabimo vas na Virtualni MAB dan, saj dogodka zaradi trenutnih, vsem znanih, okoliščin z epidemijo COVID-19 nismo mogli izpeljati v živo, poseben dan postavljamo na splet. V četrtek, 5. novembra 2020, vam bomo predstavili zanimivosti in ljudi iz območja MAB Kozjansko in Obsotelje.

Man and the Biosphere Programme (MAB) je medvladni raziskovalni program UNESCA, ki je v veljavi že od leta 1971, njegov del pa je tudi širše območje Kozjanskega parka, in sicer uradno registrirano kot Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje. 6 lokalnih akcijskih skupin in upravljavci 3 biosfernih območij v Sloveniji so se povezali v projektu Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Projekt povezuje tri biosferna območja (BO): Biosferno območje Julijske Alpe, Biosferno območje Kras ter Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje. Po oddaji projektnega predloga je bilo v Sloveniji razglašeno še eno območje, in sicer Biosferno območje Mura, ki ni del projektnega partnerstva.
BO Kozjansko in Obsotelje je bilo razglašeno leta 2010, upravlja pa ga Kozjanski park. Nahaja se med Savo, Savinjo in Sotlo in je veliko 947 km2. V osrednjem območju se nahaja celotno zavarovano območje Kozjanskega regijskega parka, skoraj polovica osrednjega in robnega območja pripada območjem Natura 2000.
Območje zajema enajst občin. Največji delež ozemlja osrednjega in robnega dela biosfernega območja imajo občine Bistrica ob Sotli, Dobje in Kozje, sledijo Podčetrtek, Laško, Šentjur, Brežice, Sevnica, Krško, Šmarje pri Jelšah in Radeče, v projektu pa se povezujeta dva LAS, in sicer LAS Obsotelje in Kozjansko ter LAS Posavje. Kmalu bomo z vami delili zanimivosti in vsebine, ki jih o našem MAB območju zagotovo še niste vedeli.

PREIMERNO pa bomo predstavili tudi skupni film MAB območij, ki lepo oriše raznolikost vključenih slovenskih zavarovanih območij. Projekt sodelovanja, ki so ga partnerji prijavili na javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja 2014̶̶̶̶̵̶̶̶-2020, se izvaja v letih 2019 in 2020.

Več o online dogodku si lahko preberete tukaj.

ZANIMIVOSTI in DEJSTVA:
  • Ali veste, da se Kozjanski park že več kot 20 let prizadeva za ohranitev visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki so nepogrešljiv del krajine biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje in hkrati pomemben življenjski prostor redkih in ogroženih vrst ptic? V sadovnjaku Kozjanskega parka najdete kar 117 starih sort jabolk in 57 starih sort hrušk. V letošnjem letu je DOPPS na našem območju izvedel pomembno raziskavo ptic, ki je dokazala, da se je v primerjavi z raziskavo leta 1999, stanje ptic v visokodebelnih travniških sadovnjakih izboljšalo. Trud, ki ga upravljalci vlagamo v ohranjanje travniških ekstenzivnih sadovnjakov, se torej izkazuje za upravičenega in strokovno pravilnega.

  • Ste vedeli, da naše biosferno območje Kozjansko in Obsotelje zajema 11 občin? In čeprav trenutno z omejitvami prehajamo med njimi, naša narava ne pozna meja. V naših krajih lahko prav povsod uživate v podobah čudovite, pristne narave, odkrivate neobljudene poti za sprehode, premagujete kolesarske klance, na poti pa vas bodo tiho in prijazno spremljale mnoge zaščitene rastlinske in živalske vrste. A ker smo danes virtualni, vas vabimo, da nas spoznate skozi krajši film, ki smo posneli v letu 2019 v okviru projekta »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem«, s pomočjo sredstev CLLD.

  • Poznate blagovno znamko Sožitje – Kozjanski park? V Kozjanskem parku smo tudi letos ob Prazniku kozjanskega jabolka podelili pravico do uporabe blagovne znamke Sožitje – Kozjanski park. V letošnjem letu so pravico do uporabe znamke dobili: Karmen Gajšek (Kje so tiste rožice?), Kmetija Kunej in Čebelarstvo Kozmus (Čebelarstvo Kozmus). Kolektivna blagovna znamka Sožitje je namenjena promociji pridelkov, izdelkov in storitev, ki so v duhu trajnostne sonaravne pridelave in predelave, ki ohranja okolje in naravo. Proizvodi morajo biti pridelani in predelani na naravi in ljudem prijazen način ter s čim manjšim vplivom na okolje in naravo.

V projektu Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem sodelujemo z naslednjimi LAS-i:- LAS Dolina Soče, – LAS med Snežnikom in NanosomLAS Krasa in BrkinovLokalna akcijska skupina Posavje 2014-2020 in – naš LAS, LAS Obsotelje in Kozjansko.