Prodaja ekoloških sadik v polnem teku

V ponedeljek, 2. novembra 2020 smo pričeli s prodajo ekoloških sadik tradicionalnih sort jabolk in hrušk, ki jih vzgajamo v ekološki drevesnici Kozjanskega parka.

Sadike Kozjanskega parka se odlikujejo po ekološki proizvodnji in sortni pestrosti. Vzgojene so na na generativnih podlagah – sejancih in primerne za travniške sadovnjake in ohišnice.

Prodaja bo potekala od ponedeljka do petka od 7:00 do 14:30 ure v stavbi nasproti cerkve (Podsreda 35, 3257 Podsreda).

Zaradi trenutne epidemiološke slike priporočamo, da sadike naročite, mi pa vam jih pošljemo po pošti.

V Javnem zavodu Kozjanski park se že več kot desetletje ukvarjamo z drevesničarsko pridelavo. Začeli smo s skromno proizvodnjo sadik za potrebe kolekcijskega sadovnjaka, da ohranimo vse evidentirane sorte jabolk in hrušk na zavarovanem območju. Celotna proizvodnja sadik in razmnoževalnega materiala je vpisana v FITO in SEME register pod kontrolo Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Z razmnoževanjem tradicionalnih in avtohtonih sort jabolk in hrušk smo omejili gensko erozijo pri sadnih vrstah ne samo na območju parka, ampak tudi širše, zato smo številne sorte vključili v Slovensko sortno listo sadnih rastlin.

Vseskozi smo razvijali naravi prijazno pridelavo razmnoževalnega matičnega materiala in sadik ter se v letu 2010 odločili za certificirano ekološko pridelavo. Sadike Kozjanskega parka se odlikujejo po ekološki proizvodnji, sortni pestrosti in po tem, da so vzgojene na generativnih podlagah – sejancih.

Kontaktna oseba: Adrijan Černelč – 03 8007100, 031 650 208, adrijan.cernelc@kp.gov.si, Kozjanski park, Podsreda 45, 3257 Podsreda

Cenik: sadike do 20 kosov: 9,00 €,  od 21 do 100 kosov: 8,50 €, nad 100 kosov: 8,00 €.Pošljemo jih tudi po pošti.

Seznam letošnjih sort, ki so še na zalogi najdete TUKAJ

Brošura z opisi tradicionalnih sort jabolk, ki so razvrščene po času dozorevanja.

SADIKE-stanje-drevesnica-17.11.2020-1