Obročkanje ptic v Jovsih

Prvi vikend v septembru sta Marjan Gobec in Jože Gračner, strokovna sodelavca Slovenskega centra za obročkanje ptic pri Prirodoslovnem muzeju Slovenije, izvajala obročkanje ptic v Jovsih. Sedaj je čas, ko poteka jesenska selitev številnih vrst. Cilj raziskave, ki se je začela v letu 2019 je ugotoviti, kako pomembni so Jovsi za seleče ptičje vrste. Tokrat so prevladovale razne vrste trstnic, predvsem bičje. Razveselili smo se tudi redko videnih modrih taščic, odhajajočih čebelarjev in redko ujete grahaste tukalice. Marjan Gobec je tudi prvič v dolgi obročkovalski karieri doživel, da se mu je ujel kos, ki ga je sam obročkal na drugi lokaciji. Jovsi so dosedanjih podatkih te raziskave pomembna točka za prenočitev, počitek in prehranjevanje mnogih selečih ptičjih vrst.

Modra taščica
Grahasta tukalica

Tekst in foto: Dušan Klenovšek