Praznik kozjanskega jabolka letos brez sejma

21. Praznik kozjanskega jabolka bo letos zaradi nepremostljivih ovir, povezanih s koronavirusom zelo okrnjen, sejemskega dela prireditve namreč ne bomo izvedli. Bodo pa se na trgu Podsreda v soboto, 10. in v nedeljo 11. oktobra prodajala jabolka iz visokodebelnih sadovnjakov.

V okviru praznika bomo izvedli številne aktivnosti pri katerih lahko upoštevamo priporočila NIJZ-ja: DOGODKI OB 21. PRAZNIKU KOZJANSKEGA JABOLKA

Pred 21 leti smo v okviru nacionalnega projekta Oživljanje travniških sadovnjakov in sadnih vrtov Slovenije začeli z organizacijo prireditve Praznik kozjanskega jabolka, ki se vsakoletno odvija v trgu Podsreda. Osnovni namen prireditve je promovirati ponudbo produktov in storitev iz lokalnega okolja in dvigniti motiviranost domačinov za sonaravno pridelavo in predelavo. Od skromnih začetkov smo uspeli razviti enega največjih okoljskih dogodkov v Sloveniji, ki je precej prerasel meje Kozjanskega parka.

Dobra parkovna praksa ohranjanja visokodebelnih travniških sadovnjakov kot izjemno pomembnega habitata evropsko pomembnih vrst ptic ter ohranjanje podobe kulturne krajine je zelo dobro prepoznana naravovarstvena aktivnost Kozjanskega parka na nacionalnem in mednarodnem nivoju.

V okviru letošnjega Praznika bomo med 4. in 11. oktobrom izvedli :

v nedeljo, 4. oktobra:

 • pohod po kozjanskih sadovnjakih;
 • označitev Podsredškega drevoreda jablan;

v soboto, 10. oktobra:

 • slavnostno odprtje Praznika kozjanskega jabolka;
 • podelitev naziva Carjevič leta;
 • podelitev blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park;
 • podelitev nagrad in priznanj Fotografskega natečaja Kozjansko 2019;
 • odprtje razstav STARE SORTE JABOLK in CVETJE OB PLOTU;
 • prodaja jabolk iz visokodebelnih travniških sadovnjakov;  
 • prikaz stiskanja jabolčnega soka z možnostjo degustacije in nakupa soka;
 • veteranski turnir povabljenih ekip v malem v nogometu za prehodni pokal Kozjanskega parka,

PESTRO DOGAJANJE NA GRADU PODSREDA:

 • kuhinja na gradu Podsreda z lokalnimi ponudniki;
 • obeležitev MAB dneva ob 10. obletnici razglasitve biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje;
 • predstavitev peke “štrudla”, v sodelovanju z Društvom kmetic Ajda
 • otroška ustvarjalnica “Hermanova jablana”, v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje

v nedeljo, 11. oktobra: 

Dogajanje ob 21. Prazniku kozjanskega jabolka bomo po potrebi prilagodili takratni epidemiološki sliki.