Projekt Centri interpretacije zavarovanih območij

Veseli smo, da je v okviru 5. javnega razpisa za podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano med odobrenimi projekti sodelovanja LAS tudi projekt Centri interpretacije zavarovanih območij, v katerem sodeluje tudi Kozjanski park.

Kozjanski park je z Občino Kozje in Razvojno agencijo Sotla sodeloval na območju LAS Obsotelje in Kozjansko pri prijavi omenjenega projekta sodelovanja LAS skupaj s še tremi slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS).

Na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko trenutno izvajamo projekt Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem, ki je pokazal potrebo po nadaljnjem ozaveščanju o pomenu varovanja narave, njeni interpretaciji in seveda tudi infrastrukturnih ureditvah. V projektu želimo mladim približati naravo in kulturo in jih spodbuditi k razmisleku o delovnih mestih in priložnostih, ki jih zavarovana območje narave ponujamo.

Skupaj z razširjeno projektno skupino smo na območju našega LAS tako prišli do ideje, da na območju gradu Podsreda uredimo zgornje gospodarsko poslopje, kjer bomo ob sprejemni pisarni za obiskovalce gradu Podsreda, uredili tudi info točko o glavnih značilnosti zavarovanega območja Kozjanskega parka ter Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Znotraj ureditve je predvidena tudi ureditev trgovine produktov blagovne znamke Sožitje in ostalih domačih izdelkov iz območja Obsotelja in Kozjanskega.

zgornje gospodarsko poslopje gradu Podsreda

Celotna vrednost projekta na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko je 141.810,73 evrov, od tega 99.998,51 evrov nepovratnih CLLD sredstev.