21. maja praznujemo Evropski dan Nature 2000

V drugi polovici maja obeležujemo številne t.i. “okoljske” dneve, med katere sodi tudi Evropski dan Nature 2000, ki ga obeležujemo 21. maja.

V Kozjanskem parku smo namesto prvotno načrtovanih dogodkov za vas pripravili kratek video o Naturi 2000, ki si ga lahko ogledate spodaj.

Avtor: Dušan Klenovšek

S prispevkom smo sodelovali tudi pri filmu “Narava nas navdihuje”, ki je nastal v sklopu LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji.