Razstava Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta

V sredo, 6. maja 2020 smo v čudovitem ambientu gradu Podsreda v prostorih obrambnega stolpa na ogled postavili razstavo Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta.

Razstava je nastala v sklopu projekta »Biodiverziteta – umetnost življenja« z akronimom LIFE Naturaviva (LIFE 16 GIE/SI/000711), v katerem Kozjanski park sodeluje kot partner. Gre za komunikacijski LIFE projekt, katerega vodilni partner je Nacionalni inštitut za biologijo, sodeluje pa še 9 ostalih partnerjev, od tega kar 5 slovenskih naravnih parkov.

S projektom želimo širši javnosti sporočiti, da je biodiverziteta ena najbolj dragocenih in najbolj žlahtnih značilnosti našega planeta, saj je ključni element ekosistemskih storitev, od katerih smo odvisni. Splošni cilj projekta LIFE NATURAVIVA je razkriti izjemne naravne dragocenosti Slovenije, še posebej zavarovanih območij ter osvetliti njihov pomen in nevarnosti, ki jim pretijo.

Razstava Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta obsega devet roll-up panojev s čudovitimi fotografijami in osnovnimi podatki o življenjskih okoljih v Sloveniji. Zraven naslovnega panoja je predstavljenih osem osnovnih ekosistemov: gozd, kulturna krajina, visokogorje, naselja, celinske vode, mokrišča, morje in podzemlje. Vsak ekosistem je samosvoj življenjski prostor s svojimi značilnostmi. Prepoznaven pečat mu daje biodiverziteta. Eden od razlogov za tako bogato biodiverziteto v Sloveniji je njena lega, saj se nahaja na stičišču štirih velikih geografskih regij: alpske, panonske, dinarske in sredozemske. In ker je razporejena na sorazmerno majhni površini, je to za Evropo nekaj posebnega. Bodimo ponosni na to!

Več o ekosistemih Slovenije si lahko preberete na razstavi, ki bo na gradu Podsreda na ogled do 31.8.2020. Grad Podsreda je odprt vsak dan, razen ponedeljka, od 10. do 16. ure.

Prijazno vabljeni da nas obiščete.