Znani so rezultati foto natečaja Kozjansko 2019

31. januarja 2020 se je zaključil rok za oddajo prijav na fotografski natečaj “Kozjansko 2019”, ki je trajal od 1.1.2019 do 31.12.2019. Natečaj je imel 2 starostni kategoriji: avtorji do 15 let in odrasli avtorji ter naslednje tematske sklope: A – krajina, B – narava, C – kultura, D – ljudje in E – kozjansko jabolko.

Na natečaju  je sodelovalo 11 odraslih avtorjev in 25 avtorjev do 15 let, skupaj so prispevali 248 fotografij (102 odrasli, 146 otroci).

Komisija v sestavi Vinko Šeško (lanskoletni zmagovalec med odraslimi avtorji), Barbara Ploštajner in Dušan Klenovšek je v začetku meseca marca pregledala vse prispele fotografije.

Pri odraslih avtorjih je komisija podelila 6 priznanj (2 priznanji v sklopu B – narava) za najboljšo fotografijo v vseh kategorijah in nagrado za najboljšega odraslega avtorja v razpisanem letu:

 • kategorija A – krajina: Moja jasa v Žegru – Martina Kosaber Gril
 • kategorija B – narava: Pajkova mreža – Andreja Zupan  
 • kategorija B – narava: Mostninar – Franc Lamovšek
 • kategorija C – kultura: Vasovanje – Zdenko Podlesnik
 • kategorija D  –  ljudje: Veseli sosed – Zdenko Podlesnik
 • kategorija E – kozjansko jabolko: Nepopustljiva – Franc Lamovšek

Zdenko Podlesnik je razglašen za najboljšega odraslega avtorja.

Fotografija najboljšega odraslega avtorja foto natečaja Kozjansko 2019 –
Zdenko Podlesnik (Vasovanje)

Pri avtorjih starih do 15 let je komisija podelila 5 priznanj za najboljšo fotografijo v vseh kategorijah in nagrado za najboljšega avtorja do 15 let v razpisanem letu:

 • kategorija A – krajina: Občutek svobode – Gaja Cerar
 • kategorija B – narava: Družinska sreča – Gaja Cerar
 • kategorija C – kultura: Gozdni mož – Jaka Šentjurc
 • kategorija D  –  ljudje: Napeta tekma – Klara Šergon
 • kategorija E – kozjansko jabolko: Cvetoča jablana – Klara Arlič

Gaja Cerar je razglašena za najboljšo avtorico staro do 15 let.

Fotografija najboljše avtorice do 15 let foto natečaja Kozjansko 2019 –
Gaja Cerar (Družinska sreča)

Vsem avtorjem se zahvaljujemo za sodelovanje, nagrajencem pa čestitamo!  

Podelitev priznanj in nagrad ter odprtje razstave je bilo predvideno v sklopu praznovanja letošnjega dneva zemlje, 22. aprila 2020 na gradu Podsreda. Zaradi trenutne situacije v državi (preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa) bomo dogodek preložili za nedoločen čas. O novem datumu vas bomo seveda obvestili.

Do takrat pa si lahko TUKAJ ogledate vse fotografije, ki bodo razstavljene. Na razstavi bo predstavljenih okoli 45 fotografij,  vsak avtor bo imel razstavljeno vsaj eno fotografijo.

Obenem vas tudi vabimo, da sodelujete na fotografskem natečaju Kozjansko 2020. Razpisne pogoje in prijavnico najdete TUKAJ.