Modra žabja svatba

V minulih dneh je na biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje potekala žabja svatba plavčkov.

Plavček ali barska žaba (Rana arvalis) je dobil ime po barvi, v katero se samci odenejo za nekaj dni v času parjenja. Živi na nižinskih močvirnh travnikih, v poplavnih gozdovih ob velikih rekah, z gosto mrežo različnih začasnih ali stalnih stoječih voda brez rib. V plitvi vodi se razmnožujejo in odlagajo mreste. 

Je ena najredkejših vrst rjavih žab pri nas in je kot ranljiva vrsta uvrščen na Rdeči seznam dvoživk Slovenije.

Žaba plavček pa ni edina vrsta s tem imenom pri nas: plavček je tudi vrsta sinice (Cyanistes caeruleus), plavajoči plavček pa vrsta plavajoče praproti (Salvinia natans).

Plavček (Cyanistes caeruleus)