Izvedli še dva prikaza rezi sadnega drevja

V petek, 28. februarja 2020 smo v sodelovanju s Knjižnico Šmarje pri Jelšah, enoto Bistrica ob Sotli v okviru UTŽO (Univerze za 3. življenjsko obdobje) izvedli prikaz obrezovanja sadnega drevja na domačiji Babič Drašler v Bistrici ob Sotli 9a.

Kljub mrzlemu vremenu so se zbrali številni udeleženci in se seznanili s spomladanskimi opravili v sadovnjaku, različnimi vzgojnimi rezmi sadnih dreves in z zanimanjem opazovali praktični prikaz rezi.

prikaz rezi v Bistrici ob Sotli

V nedeljo, 1. marca 2020 pa smo imeli prikaz rezi v sodelovanju s Turistično kulturnim društvom Virštanj v Selah pri Jurakovih (Sela 3). Tudi tukaj so številni udeleženci spoznali, kako pravilno vzgajamo, vzdržujemo in obrezujemo sadna drevesa.

prikaz rezi v Selah, Podčetrtek

Namen prikazov rezi je, da se udeleženci naučijo kako iz sadike vzgojiti sadno drevo, ga pravilno obrezovati in oskrbovati. Tako bo njihov sadovnjak pravilno negovan, lastniku bo nudil dober pridelek, številnim živalim pa primeren prostor za domovanje.