Za nami je 2. forum Kozjanskega parka

V četrtek, 13. februarja smo na upravi Kozjanskega parka v Podsredi izvedli 2. forum Kozjanskega parka.

Na forumu smo obravnavali 3 glavne vsebine:

 • pregled dela Kozjanskega parka v letu 2019 in ključnih načrtov za leto 2020
 • pregled izpolnjenih predlogov s prejšnjega Foruma
 • predstavitev blagovnih znamk (Kozjanski park, Sožitje, Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje) in njihova vloga v prihodnosti
 • oblikovanje podporne ponudbe Gradu Podsreda 

Foruma se je skupaj z zaposlenimi iz Javnega zavoda Kozjanski park udeležilo 27 ljudi.

Predstavniki društev, ekoloških kmetij, občin in dobitnikov blagovne znamke Sožitje so na Forumu imeli priložnost podati mnenje, razmišljanja in predloge za posamezne obravnavane tematike. Forum pomeni za zaposlene v JZ KP pomemben doprinos pri trenutnem predvsem pa pri prihodnjem načrtovanju dela v javnem zavodu.

Predlogi za boljše delo JZ KP so bili sledeči:

 • večje medsektorsko sodelovanje strokovnih služb na območju parka (ZRSVN, kmetijci, gozdarji)
 • strožji naravovarstveni nadzor, predvsem pri kurjenju v naravi
 • strokovna pomoč pri blagovni znamki Sožitje, da pridobi večjo veljavo na trgu

Udeleženci Foruma so za delo JZ KP v letu 2019 pohvalili:

 • strokovno pomoč pri sanaciji obrežja ob reki Bistrici
 • organizacijo Praznika kozjanskega jabolka, po mnenju udeležencev je to najboljši sejem v Sloveniji
 • sodelovanje s šolami
 • spletno stran parka ter socialna omrežja

Forum nam pomaga, da v sodelovanju z deležniki bolje varujemo naravo in prispevamo tudi k boljši kakovosti bivanja v območju parka.

Forum je moderirala Špela Polak.