Izvedli dve delavnici o vzdrževanju obvodne vegetacije

V torek, 11. februarja 2020 smo v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave, Območno enoto Celje izvedli dve terenski delavnici o pravilnem vzdrževanju obvodne vegetacije.

Prva delavnica je bila izvedena ob reki Bistrici s pričetkom ob 10. uri na Trebčah (nasproti ribnika). Številni udeleženci so lahko poznali, kako se pravilno pristopi k sekanju obvodne vegetacije, kakšni so postopki pred sečnjo in zakaj je obvodna vegetacija pomembna.

Druga delavnica je bila ob 15.00 na potoku Buča (v bližini hišne številke Polje ob Sotli 22), kjer je bilo prav tako predstavljeno kako se pravilno pristopi k sekanju obvodne vegetacije, glede postopkov pred sečnjo in zakaj je obvodna vegetacija pomembna. Udeleženci so lahko videli tudi primer nepravilnega sekanja obvodne vegetacije.

Obvodna vegetacija je tista, ki s svojim koreninskim sistemom utrjuje rečne bregove in na ta način preprečuje, da bi zaradi erozije prišlo do izgube kmetijskih površin ob strugi. Hkrati predstavlja tudi filter za vodo, ki se spira z bližnjih kmetijskih površin. Vegetacija v poletni vročini vodotoku nudi tudi senco, zaradi česar se zmanjšajo temperaturna nihanja vode, kar je bistvenega pomena za življenje rib in drugih vodnih organizmov. Nikakor pa ne gre pozabiti, da obvodno rastlinje zagotavlja življenjsko okolje številnim organizmom.