Rezultati nagradnega foto kviza

Zelo smo navdušeni nad odzivom na naš nagradni foto kviz in predvsem nad znanjem, ki so ga pokazali sodelujoči o bogati biotski pestrosti naših mokrišč. Dobili smo 18 odgovorov in od tega je Eva Veler ugotovila vse vrste pravilno, 12 udeležencev pa se jih je zmotilo samo pri eni vrsti.

Zmagovalki in vsem ostalim sodelujočim iskreno ČESTITAMO!

Seveda nismo bili preveč strogi in smo upoštevali tudi malo manj natančne odgovore (npr. samo čaplja ali krastača ali vrba).

SEZNAM VRST oz. PRAVILNI ODGOVORI

Največ težav vam je povzročal potočni oz. navadni škržek (zamenjali so ga za rečno oz. jezersko brezzobko), velika nežica, črna jelša in krhka vrba (v večina so jo menjali za belo vrbo).

Zmagovalko in ostalih 12 udeležencev bomo nagradili ter jih o tem obvestili preko e-pošte.

Vsem se zahvaljujemo za sodelovanje v našem nagradnem foto kvizu, ki smo ga pripravili ob svetovnem dnevu mokrišč v sklopu projekta Life Naturaviva in vas vabimo, da nas še naprej spremljate!