Javno zbiranje ponudb za prodajo Dvorca Kozje – ponovni postopek

JZ Kozjanski park prodaja nepremičnine parcelne št. 1350/10, 1350/11, 1350/12, 1350/6, k.o. 1242 KOZJE (ID 1220101). Objekt s površino 1.615 m2 in stavbno zemljišče v izmeri 3.494 m2.


Izhodiščna vrednost nepre­mičnine je 175.000,00 €. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov Kozjanskega parka do 17. junija 2020 do 12. ure.

Več v dopisu na spodnji povezavi.

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE NAJDETE TUKAJ