Rez visokodebelnih sadovnjakov

Z ohranjanjem visokodebelnih travniških sadovnjakov (obrezovanje, vzgoja sadik, sajenje, …) v Kozjanskem parku skrbimo za ugodno stanje življenjskega prostora ogroženih vrst ptic.

V teh dneh poteka obrezovanje dreves ter pregled in čiščenje gnezdilnic v sadovnjakih in drevoredih na območjih Natura 2000 v Kozjanskem parku.