Monitoring metuljev v letu 2019

V letu 20219 smo izvedli monitoring petelinčka in črnega apolona, zavarovanih in kvalifikacijskih vrst ekološkega omrežja Nature 2000. Nočne popise smo izvedli v času poletnih taborov za šolsko mladino. Več o rezultatih je zapisano v POROČILU.

Koprivova vešča (Anania hortulata)
monitoring-metulji-Kozjansko-2019