Zimski popis vodnih ptic

Januarsko štetje vodnih ptic (IWC) je najobsežnejši sistematični in organiziran popis ptic v Sloveniji. V organizaciji DOPPS-a se od leta 1997 vsako leto prešteje vodne ptice na vseh večjih rekah, celotni slovenski obali in večini pomembnejših stoječih vodnih teles v državi. Osnovni cilj štetja vodnih ptic je spremljanje zimskih populacij vodnih ptic in zbiranje informacij, ki prispevajo k ohranjanju njihovih populacij in mokrišč.

Od leta 2012 popisujemo tudi vodne ptice na Kozjanskem – na reki Sotli ter deloma Bistrici ter Gračnici. Popis na Sotli v zadnjih letih opravljamo v sodelovanju z Javno ustanovo za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije. Zaradi tehničnih ovir ob Sotli večino popisa opravimo s hrvaške strani. Popis bomo letos opravljali med petkom (10. 1.) in ponedeljkom (13. 1.2020).

vodomec

In katere vrste pričakujemo? Mlakarice, sive in velike bele čaplje, kormorane, sive pastirice, vodomca, mogoče pa tudi kakšno kozico, laboda, martinca in povodnega kosa. Pozorni bomo seveda tudi na ostale ptičje vrste. Veseli bomo tudi sporočil domačinov o opazovanjih vseh vrst ptic v tem času.

povodni kos
siva čaplja