Fotografski natečaj MOTIVI NATURA 2000

Zavod za ribištvo Slovenije v okviru mednarodnega projekta »LIFE for LASCA« razpisuje fotografski natečaj z naslovom »Motivi Natura 2000,« katerega cilj je poudariti pomen posebnih varstvenih območij, ki so jih določile članice Evropske unije in seveda ohranitev biotske raznovrstnosti za prihodnje rodove. Med njimi je tudi Slovenija, ki ima trenutno določenih 355 območij Natura 2000, od tega je 324 območij določenih na podlagi Direktive o habitatih in 31 na podlagi Direktive o pticah.

In ker kar 69% Kozjanskega parka spada v območje Natura 2000 in ker nas vse skrbi tudi prihodnost ostalih zaščitenih živalskih in rastlinskih vrst in seveda okolja v katerem živijo, vas vljudno vabimo, da preko vaših fotografskih motivov pomagate širši javnosti predstaviti delček neprecenljivega zaklada območij NATURA 2000.

Več o fotografskem natečaju si lahko preberete TUKAJ