Okrogla miza “Med kulturno dediščino in varovano naravo”

V nedeljo, 24. novembra ob 15.30 vas vabimo na okroglo mizo “Med kulturno dediščino in varovano naravo” v Slovensko-bavarsko hišo v Podsredi.

Na okrogli mizi bomo predstavili projekt LIFE AMPHICON, ki se bo v Kozjanskem parku pričel izvajati 1.1.2020.

Več informacij najdete tukaj.

V projektu sodeluje 9 projektnih partnerjev iz 3 evropskih držav, njegov osrednji cilj pa je izboljšati stanje ohranjenosti dvoživk, ki jih varuje Direktiva o habitatih, v štirih Natura 2000 območjih v Sloveniji (Ljubljansko barje, Radensko polje – Viršnica, Dobrava – Jovsi in Bohor) ter v treh območjih na Danskem in v Nemčiji. Vodilni partner v projektu je Občina Grosuplje.

V okviru projekta bomo v Kozjanskem parku na območju Jovsov kupili 15 ha zemljišč ter uredili 10 mlak z namenom izboljšanja populacije nižinskega urha. Na območju Bohorja pa bomo uredili 30 mlak za izboljšanje populacije hribskega urha.

Na Trebčahbomo obnovili Kolarjevo domačijo, uredili tematsko pot o dvoživkah in s tem vzpostavili Informacijski center za dvoživke s prikazom različnih varstvenih ukrepov. Pomemben sofinancer te obnove je Občina Bistrica ob Sotli.

Do konca leta 2023 bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo na odseku državne ceste ob Kolarjevi domačiji zgradila podhode za dvoživke, s čimer bomo s projektom trajno rešili problematiko ročnega prenašanja dvoživk čez cesto, ki ga v Kozjanskemu parku skupaj s prostovoljci izvajamo že 19 let.