Pričeli smo s prodajo sadik tradicionalnih sort jabolk in hrušk

4. novembra 2019 smo pričeli s prodajo sadik tradicionalnih sort jabolk in hrušk, ki jih vzgajamo v ekološki drevesnici Kozjanskega parka.

Cepljene so na sejanec, primerne za travniške sadovnjake in ohišnice.

Seznam sadik tradicionalnih sort jabolk in hrušk 2021 Brošura z opisi tradicionalnih sort jabolk, ki so razvrščene po času dozorevanja.

Prodaja sadik poteka v Podredi od ponedeljka do petka od 7:30 do 14:30 ure v stavbi nasproti cerkve (Podsreda 35). Plačilo sadik nato uredite na upravi Kozjanskega parka (Podsreda 45, 3257 Podsreda).