Izdali smo zloženko “Kozjanske jabke”

Izdali smo novo brošuro z opisi tradicionalnih kozjanskih sort jabolk, ki so razvrščene po času dozorevanja.

ZLOŽENKA Kozjanski-park_Brosura-Jabke_021019