Arhitekturna delavnica “Hiša v parku”

8. oktobra 2019 smo v okviru 20. Praznika kozjanskega jabolka izvedli arhitekturno delavnico »Hiša v parku« v sodelovanju z METRO SR, Zavodom za prostor savinjske regije. Delavnice so se udeležili učenci 4. razreda OŠ Bistrica ob Sotli.

Z otroci smo se najprej pogovarjali o različnih krajinah ter umeščanju hiš vanje. Seznanili smo se z značilnostmi kozjanske krajine in tipične kozjanske hiše. Sledila je delavnica arhitekturni detektiv, kjer so učenci s pomočjo ogledal preverjali različna čutila za boljše prepoznavanja prostora.

Nato sta sledili dve nalogi s palicami dolžine 1 metra. Najprej so otroci iz palic sestavili mizo, ki je morala biti stabilna in uporabna. Za zaključek pa so zgradili tloris kozjanske hiše.