Projektni dan “Zlato jabolko”

V ponedeljek, 23. septembra 2019 smo v Kozjanskem parku v okviru 20. Praznika kozjanskega jabolka gostili preko 130 dijakov drugih letnikov Gimnazije Center Celje, ki so pri nas izvedli svoj projektni dan z nazivom “Zlato jabolko”.

Kozjanski park in njegovo bogato biodiverziteto so spoznavali na različnih lokacijah preko številnih aktivnosti.

Na Čerčkovi domačiji na Gradišču pri Podsredi, kjer se nahaja kolekcijski sadovnjak tradicionalnih sort jabolk in hrušk so imeli predstavitev visokodebelnega travniškega sadovnjaka in spoznavali ptice sadovnjakov, koristne organizme in njihova domovanja.

Predstavili pa smo jim tudi bogato biodiverziteto suhih travišč, spoznavali so različne invazivne vrste, ptice ter Naturo 2000.

Na upravi Kozjanskega parka v Podsredi so spoznali delovanje rastlinske čistilne naprave in izvedli biološko in kemijsko analizo prečiščene vode iz zadnjega bazena čistilne naprave. Na Pilštanju so imeli voden ogled srednjeveškega trga s prangerjem ter predstavitev šole nekoč in danes. V Kozjem so spoznavali razvojne priložnosti in zapore ter kaznovanje, v Slovensko bavarski hiši v Podsredi pa izvajali kemijsko analizo jabolčnega soka, jabolčnih krhljev in svežih jabolk. Ogledali pa so si tudi primere dobrih praks v Kozjanskem parku in med drugim obiskali Ekološko kmetijo Kukovičič v Podsredi.

Ogledali so si tudi grad Podsreda, kjer smo jim zavrteli tudi film o Kozjanskem parku. Dijaki pa so pripravili tudi predstavo o renesančni kulturi in mečevanju ter Antonu Aškercu, ki je nekoč služboval v Podsredi.