Začel se je 20. Praznik kozjanskega jabolka

Za nami je prvi dogodek v okviru 20. Praznika kozjanskega jabolka in sicer Pobiranje jabolk v kolekcijskem sadovnjaku Kozjanskega parka na Čerčkovi domačiji na Gradišču pri Podsredi.

Sodelovalo je pet parkovnih osnovnih šol (OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Koprivnica, OŠ Lesično, OŠ Pišece in OŠ Podčetrtek) in vrtec Zmajček iz Kozjega.

Otroci iz vrtca so se s “kozjanskim jabolkom” sprehodili po kolekcijskem sadovnjaku, spoznavali pesmi in uganke na temo jabolka in živali, si izdelali magnetek v obliki jabolka ter ugotavljali lastnosti različnih sort jabolk in jih kar nekaj tudi pobrali.

Osnovnošolci pa so se pomerili v iskanju jabolk po jabolčnem labirintu, ki je bil speljan po sadovnjaku, kjer raste preko 100 različnih tradicionalnih sort jablan. Najprej je vsa jabolka našla ekipa učencev OŠ Podčetrtek. Vse šole so za udeležbo prejele priznanja na prvem pobiranju jabolk v našem sadovnjaku, ki upamo da bo postalo tradicionalno.