Za nami je uspešen 1. MAB dan na gradu Podsreda

V petek, 13. septembra 2019 je bilo na gradu Podsreda cel dan zelo pestro.

Dopoldne smo imeli novinarsko konferenco, kjer smo predstavili najprej 20. Praznik kozjanskega jabolka, nato projekt “Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem” ter nazadnje še projekt “Life Naturaviva“.

Ob 15. uri smo imeli predstavitev Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, (UNESCO-ov program MAB – Man and biosphere, Človek in biosfera) in premierni ogled ozaveščevalnega filma o pomenu Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje (v okviru projekta Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem).

Sledilo je uradno odprtje fotografske razstave Magična narava 2018 (v okviru projekta Life Naturaviva) in nato tudi ogled same razstave.

Od 15. ure dalje pa se je na zunanjem dvorišču gradu Podsreda odvijal 7. FESTIVAL EKOLOŠKE HRANE – FEH v podporo sonaravni
in okolju prijazni pridelavi hrane ter KUHINJA NA GRADU Podsreda z zabavnim glasbenim programom, katerega gost je bil Adi Smolar!