E-publikacija prejemnikov naziva Carjevič

Nastala je e-publikacija dobitnikov naziva Carjevič , ki ga podeljujemo že od leta 2009 dalje.

E-publikacija dobitnikov naziva Carjevič

Naziv Carjevič je priznanje, ki ga vsako leto v okviru Praznika kozjanskega jabolka prejme najskrbnejši lastnik travniškega sadovnjaka za tekoče leto za skrbno delo, trud in tudi spodbudo za nadaljnje vzdrževanje sadovnjaka.

Carjeviče ustoličimo na kamnitem sadjarskem tronu, ki stoji pri upravi Kozjanskega parka, katerega avtor je domači umetnik Franci Černelč.

Carjevič leta 2009 – Edi Rupret