Plakat o naravi Kozjanskega parka za mesec september

Nastal je plakat o naravi Kozjanskega parka za mesec september.

Plakate lahko trenutno vidite na 27 lokacijah na biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje, in sicer na številnih osnovnih šolah, zdravstvenih domovih, knjižnicah, občinah in upravnih enotah.

PLAKAT SEPTEMBER 2019

Na plakatu poleg septembrske narave predstavljamo družino Šturbej z Vetrnika, ki svoje travnike upravlja brez gnojenja in s pozno košnjo. S tem omogoča semenitev travniških rastlinskim vrstam in s tem ohranitev Natura 2000 habitata v ugodnem stanju. Na njihovem travniku je speljana tudi botanična učna pot, ki jo obišče mnogo skupin in posameznikov.