Spremljanje selitev ptic na območju Jovsov

Mnogi prebivalci Kozjanskega, Obsotelja in Posavja poznajo Jovse, obsežno mokrotno ravnino ob Sotli pod Kapelami. Tu spomladi in zgodaj poleti pojejo še zadnji ptiči kosci v jugovzhodni Sloveniji. Pa prepelice, veliki strnadi, kobiličarji (ptiči, ki oponašajo oglašanje kobilic). Tu letajo redki in zavarovani metulji močvirski cekinčki in petelinčki. Cvetijo vodne perunike, veliki poletni zvončki in orhideje močvirske kukavice. In koncertirajo številne dvoživke – med njimi tudi nižinski urhi, plavčki in zelene rege. V zadnjih letih za strugo Jovsovske Grabe, edinega vodotoka poleg Sotle skrbi družina bobrov. In še in še.

Jože Gračner in Marjan Gobec, strokovna sodelavca Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki že vrsto let obročkata seleče vrste ptic sta ob lanskem obisku Jovsev ocenila, da se tu na selitvi sigurno ustavlja pestra množica ptic selivk. Zato je padel sklep, da ob podpori Kozjanskega regijskega parka poskusimo v letu 2019 s spremljanjem poletno jesenskih ptičjih selitev. Idejo smo predstavili Krajevni skupnosti Kapele ter nekaterim aktivnim lastnikom zemljišč na predelu okoli opazovalnega stolpa na koncu Koščeve poti. V juliju smo med več obiski pripravili teren za postavitev prestreznih mrež ter prvi vikend v avgustu izvedli prvo spremljanje. Obilne padavine so močno dvignile nivo vode, zato je bilo delo izredno naporno. Večkrat dnevno mokri do pasu.

In jovsovska narava nas je obdarila s srečanji z mnogimi vrstami, ki so tu letos vzrejale zarod ali se v tem času že selijo. Pričakovano se je v mrežo ujelo največ bičjih trstnic, pa tudi lepo število rakarjev, močvirskih in srpičnih trstnic ter rjavih in vrtnih penic. Številne kmečke in mestne lastovke smo tokrat preskočili. Med redkejšimi in posledično bolj zanimivimi najdbami sta bila kratkoprsti plezavček in trstni cvrčalec.

bičja trstnica

Za konec naj omenim še najbolj presenetljive najdbe. Vsekakor je bila ena takih najdba bičje trstnice, ki je bila obročkana na območju Češke. Jože je najdbo napovedal že dan prej. Izkušnje ali intuicija, le kdo bi vedel. Še bolj pa je bilo veselo, ko smo v mreži našli ujeti čapljico in grahasto tukalico. Čeprav oba obročkata že več desetletij, sta tokrat imela prvič omenjeni vrsti »v rokah«. Obe mladi ptici sta letošnji »pridelek« v Jovsih. Vse ujete ptice so dobile svoj obroček, izmerjena je bila dolžina peruti in teža ter določena spol in starost. Po dokumentarnih posnetkih pa hitro nazaj v gosto zarast poplavljenih Jovsov.

grahasta tukalica
čapljica

Tokrat se nam je na kratko pridružil še Branko Vidmar, ki obdeluje večji del območja kjer se spremlja ptice. Tudi njega je presenetilo, kater vrste vse živijo tukaj. Pokazalo se je, da so bila Jožetova in Marjanova predvidevanja upravičena. Jovsi služijo kot vmesna postojanka številnim selečim vrstam. Zahvala vsem lastnikom zemljišč, da so v preteklosti gospodarili na način, da ptice tu najdejo zavetje in hrano. Spremljanje ptic bo odvisno od vremenskih razmer potekalo vse tja v oktober. Datume bomo objavljali, saj želimo, da nas obišče čim več domačinov. Da spoznajo v živo »solastnike« svojih parcel. Verjamemo, da bo obisk za vsakega prav posebno doživetje.

Besedilo, foto: Dušan Klenovšek, JZ Kozjanski park