Izobraževanje mladih varuhov narave

V Kozjanskem parku smo začeli z izvajanjem 5-dnevnih izobraževanj za mlade varuhe narave. Udeleženci se seznanjajo z naravovarstveno najpomembnejši habitati, zavarovanimi rastlinami in živalmi, opazujejo dnevne in nočne metulje, spoznavajo pomen ptic in kako je potrebno zanje skrbeti…

Izobraževanje poteka znotraj mej zavarovanega območja Kozjanski park in biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje.

Za uspešno zaključeno izobraževanje udeleženci prejmejo naziv “Mladi varuh narave.”

Opazovanje nočnih metuljev
Spoznavanje kamnin in življenja v jamah
Spoznavanja življenja v reki in ob njej