Invazivne tujerodne vrste

V Kozjanskem parku smo začeli z odstranjevanjem invazivnih rastlin ob reki Bistrici. V tem času odstranjujemo enoletno suholetnico, japonski dresnik, orjaško zlato rozgo, žlezavo nedotiko in ambrozijo. Pomembno je odstranjevanje invazivk pred cvetenjem oz. pred tvorbo semen.

Sredstva za odstranjevanje invazivnih vrst v Kozjanskem parku smo letos pridobili iz Sklada za podnebne spremembe iz proračunske postavke, ki je namenjena izvajanju upravljavskih nalog in investicijam v povezavi z blaženjem in prilagajanjem na podnebne spremembe.

Tukaj si lahko preberete članek o tujerodnih vrstah, objavljen v časopisu OKO, 27. junija 2019.

Svoja opažanja tujerodnih vrst v okolju lahko sporočate tudi preko informacijskega sistema INVAZIVKE, ki deluje na spletnem naslovu www.invazivke.si. Aplikacija, ki jo je izdelal Gozdarski inštitut Slovenije v okviru projekta LIFE Artemis je zasnovana tako, da svoja opažanja lahko sporoča vsak, potrebno se je le registrirati. 

Tukaj pa si lahko ogledate knjižico INVAZIVNE RASTLINE IN KMETIJSTVO, ki so jo pripravili na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, izdalo pa jo je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.
V brošuri so predstavljene najbolj problematične invazivne vrste in njihovo zatiranje.

Odstranjevanje invazivnih vrst ob reki Bistrici
Žlezava nedotika
Ambrozija

Orjaška zlata rozga

Enoletna suholetnica