Kosec v Jovsih

Turistično društvo Kapele, Zavod RS za varstvo narave in Kozjanski regijski park vabijo

na SPREHOD PO KOŠČEVI POTI IN VEČERNO POSLUŠANJE KOSCA v petek 21. junija 2019, ob 18.00 uri – vodita: Barbara Kink in Andrej Hudoklin, Zavod RS za varstvo narave

in

na DAN ODPRTIH VRAT NARAVOSLOVNE INFORMATIVNE SOBE KAPELE v nedeljo 23. junija 2019, od 9.00 do 14.00 ure – vodita: Dušan Klenovšek, Kozjanski regijski park in Milena Vranetič, Turistično društvo Kapele

VABILO