Postavljanje oznak visokih voda in mednarodna konferenca

Agencija RS za okolje je 31. maja 2019 na območju Kozjanskega parka postavljala oznake visokih voda na reki Bistrici in v Lesičnem in na reki Sotli na Plesu in v Kunšperku. Akciji označevanja se je pridružil tudi Kozjanski park.

Isti dan je na gradu Podsreda potekala 1. mednarodna konferenca Društva učiteljev geografije Slovenije o poučevanju o vodi in za ravnanje z vodo in vodnimi viri “Zaživimo z vodo”.

Prav tako se je v tem času v sosednjem Kumrovcu odvijal parlament mladih porečja Save. Del teh udeležencev smo gostili tudi na obisku v Kozjanskem parku, kjer smo jim predstavili naše zavarovano območje in se tudi sprehodili do Levstikovega mlina na reki Bistrici.

Več informacij najdete TUKAJ.

Mednarodna konferenca “Zaživimo z vodo” na gradu Podsreda